Enerji Kaynakları – 2021

0
33
enerji kaynağı
ampuller

Yeryüzünde birçok enerji kaynağı bulunmaktadır. Bazıları temiz ve ekonomik iken bazıları çevreyi kirletir. Bazıları yenilenebilir enerji kaynakları bazıları da kedini yenileyemeyen tükenen enerji kaynaklarıdır.

Temiz enerji devrimi yenilenebilir enerji sektörünün istikrarlı genişlemesi için önemli bir nokta.

Temiz enerji endüstrisi, ekonomik faaliyette yüz milyarlarca dolar üretiyor ve önümüzdeki yıllarda hızla büyümeye devam etmesi bekleniyor. Temiz enerji teknolojilerini icat eden, üreten ve ihraç eden ülkeler için muazzam bir ekonomik fırsat var.

Güneş , rüzgar , su , jeotermal , biyoenerji  ve nükleer dahil olmak üzere Amerika’nın tüm zengin enerji kaynaklarının sorumlu olmamız tüm evren için önemli bir yola devam etmemizi sağlayacaktır.

1- Güneş Enerjisi

Daha detaylı anlatım : Güneş Enerjisi Hakkında Herşey

Güneş enerjisi endüstrisindeki muazzam büyüme, daha temiz ve daha sürdürülebilir bir enerji geleceğine giden yolu açmaya yardımcı oluyor. Son birkaç yılda, bir güneş enerjisi sisteminin maliyeti önemli ölçüde düştü – daha fazla aileye ve işletmeye uygun fiyatlı, temiz enerjiye erişim sağlanmasına yardımcı oldu  .

Bir Ar-Ge çalışmaları portföyü aracılığıyla, Enerji Departmanı evrenin bol güneş enerjisi kaynaklarından yararlanmaya kararlıdır – dünyanın güneş enerjisi pazarının yaygın olarak genişlemesini desteklemek için araştırma, üretim ve pazar çözümlerini yönlendirir.

2- Rüzgar Enerjisi

Daha detaylı anlatım : Rüzgar Enerjisi Hakkında Herşey

Dünyanın hızla büyüyen enerjisi rüzgar enerjisi sistemleri   . Bu sektörde rekabetçi kalabilmek için Enerji Departmanı , teknolojik yenilikleri ilerletmek, iş fırsatları yaratmak  ve ekonomik büyümeyi artırmak için hem karada hem de denizde  rüzgar araştırma ve geliştirme projelerine yatırım yapmaktadır. Rüzgar enerjisi teknolojileri hem temiz hemde ekonomik fırsatlar sunar.

3 – Su Enerjisi

Dünya geniş dalga ve gelgitleri olan sudan enerji elde etme teknolojisine uygundur. Bu temiz enerji kaynağı elektrik üretimi için kullanılmaktadır. Gün geçtikce üretimi ve kullanıma artıyor. Çoğu ülke bu sistemler ile enerji açığını kapatmayı planlıyor. Sudan enerji elde etmek için altyapı geliştirmeleri gelişiyor.

4 – Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji, temiz, yenilenebilir enerji üretmek için kullanılabilecek, dünya yüzeyinin altında elde edilen ısıdır. Bu hayati,  temiz enerji kaynağı  , günün her saati yenilenebilir enerji sağlıyor ve çok az sera gazı salıyor ya da hiç salmıyor – tüm bunlar, gelişmek için küçük bir çevresel ayak izi gerektiriyor. Dünya da ve ülkemiz de belli bölgelerde ısınma ve üretim için kullanılmakta.

5- Biyoenerji

Biyokütle, tarım ve orman artıkları, enerji bitkileri ve algler gibi malzemeleri içeren organik yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Enerji Departmanı ve Ulusal Laboratuvarlardaki bilim adamları ve mühendisler, biyokütleyi benzin, dizel ve jet yakıtı gibi geleneksel yakıtların yerini alabilecek biyo yakıtlara dönüştürmek için yeni ve daha verimli yollar buluyorlar.

6- Nükleer Enerji

Nükleer enerji, ısı ve elektrik üretmek için sürekli nükleer fisyon kullanımı, Amerika’da üretilen elektriğin yaklaşık yüzde 20’sine katkıda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri, 60 yılı aşkın bir süredir güvenilir, düşük karbonlu enerji üretmek ve ulusal savunma faaliyetlerini desteklemek için nükleer enerji kullanmaktadır. 

Enerji Bakanlığı Nükleer Enerji Ofisi’nin birincil görevi, nükleer enerjiyi ülkemizin enerji arzı, çevre ve enerji güvenliği ihtiyaçlarını karşılamada büyük katkılar sağlayabilecek bir kaynak olarak ilerletmektir. NE, ileri nükleer teknolojilerin geliştirilmesine odaklanarak, İdarenin yerel güvenli enerji kaynakları sağlama, sera gazlarını azaltma ve ulusal güvenliği artırma hedeflerini desteklemektedir.

Karbon emisyonlarını azaltmaya ve küresel iklim değişikliği tehdidini ele almaya çalışıyor.

7 – Fosil Enerji Kaynakları

Petrol ,  kömür  ve  doğal gaz dahil olmak üzere fosil enerji kaynakları,  tarih öncesi bitki ve hayvanlar öldüğünde oluşan ve kademeli olarak kaya katmanları tarafından gömülen yenilenemeyen kaynaklardır. Milyonlarca yıl boyunca, hangi organik madde kombinasyonunun mevcut olduğuna, ne kadar süreyle gömüldüğüne ve zaman geçtikçe hangi sıcaklık ve basınç koşullarının mevcut olduğuna bağlı olarak farklı türde fosil yakıtlar oluştu.

Bugün, fosil yakıt endüstrileri bu enerji kaynakları için sondaj yapıyor veya maden çıkarıyor, elektrik üretmek için yakıyor veya ısıtma  veya ulaşım için yakıt olarak kullanmak üzere rafine ediyor  . Son 20 yılda, insan kaynaklı emisyonların yaklaşık dörtte üçü fosil yakıtların yakılmasından kaynaklandı.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi yazınız