Alternatif Enerji Kaynakları

0
56
enerji
enerji

Dünyada güç üretmek için kullanılan 10 farklı alternatif enerji kaynağı vardır. Sürekli olarak başka kaynaklar keşfedilirken, hiçbiri modern yaşamın işleyişine yardımcı olacak gücü sağlamak için kullanılabilecek aşamaya gelmedi.

Tüm bu farklı enerji kaynakları öncelikle elektrik üretmek için kullanılır. İster sürdüğünüz arabadan, ister yaktığınız ışıktan bahsediyor olun, dünya bir dizi elektriksel reaksiyonla çalışır. 

Tüm bu farklı enerji kaynakları, daha sonra yüksek güçlü hatlar aracılığıyla farklı yerlere gönderilen elektrik enerjisi deposuna eklenir.

Enerji Kaynağı Türleri

Bunlar yenilenebilir ve yenilenemez enerji kaynakları olarak ikiye ayrılabilir.

Yenilenebilir Enerji Kaynağı

Yenilenebilir enerji kaynağı, onu hızlı ve güvenilir bir şekilde değiştirebilecek herhangi bir doğal kaynaktır. Bu enerji kaynakları bol, sürdürülebilir, doğal olarak yenilenir ve çevre için iyidir.

Başlıca yenilenebilir enerji türleri veya kaynakları şunlardır:

 • Güneşten gelen güneş enerjisi
 • Rüzgar enerjisi
 • Yerin içindeki ısıdan jeotermal enerji
 • Akan sudan hidroelektrik
 • Dalga, gelgit, akım enerjisi ve okyanus termal enerjisi şeklinde okyanus enerjisi.
 • Bitkilerden elde edilen biyokütle

Yenilenemez Enerji Kaynağı

Yenilenemez enerji kaynağı, dünyadan çıkarabileceğimiz veya çıkarabileceğimiz sınırlı bir kaynağı olan bir kaynaktır ve sonunda tükenecektir.

Bunlar, milyonlarca yıl önce yaşamış antik deniz bitkilerinin ve hayvanlarının gömülü kalıntılarından binlerce yıl içinde oluşmuştur. Bu enerji kaynaklarının çoğu , genellikle çevre için kötü olan “ kirli ” fosil yakıtlardır .

Yenilenemeyen enerjinin başlıca türleri veya kaynakları şunlardır:

 • Petrol
 • Hidrokarbon gaz sıvıları
 • Doğal gaz
 • Kömür
 • Nükleer enerji

Alternatif Enerji Kaynakları

Burada, kullanımda olan farklı enerji kaynaklarının  her birine ve bunların her biri için potansiyel sorunun ne olduğuna ilişkin bir genel bakış yer almaktadır.

1 – Güneş Enerjisi

güneş enerjisi
güneş enerjisi

Birincil enerji kaynağı güneştir. Güneş enerjisi, daha sonra bir tür güce dönüştürülebilecek koşullar yaratmak için toplayıcı paneller kullanarak güneş enerjisini toplar. Büyük güneş paneli alanları genellikle çölde küçük trafo merkezlerini şarj etmek için yeterli güç toplamak için kullanılır ve birçok ev sıcak su sağlamak, soğutmak ve elektriklerini desteklemek için güneş sistemleri kullanır. 

Güneş enerjisiyle ilgili sorun şu ki, bol miktarda güneş ışığı mevcutken, dünyanın yalnızca belirli coğrafi aralıkları, bu kaynaktan kullanılabilir güç üretecek kadar uzun süre güneşin doğrudan gücünden yeterince yararlanıyor.

Kullanılabilirliği, her zaman kullanılamayacakları mevsimlerde ve hava koşullarındaki değişikliklere de bağlıdır. Güneş enerjisi depolama teknolojisi henüz optimum potansiyeline ulaşmadığından, verimli kullanım için yüksek başlangıç ​​yatırımları gerektirir.

2 – Rüzgar Enerjisi

rüzgar enerjisi

Rüzgar enerjisi giderek daha yaygın hale geliyor. Rüzgar çiftliklerinin ortaya çıkmasına izin veren yeni yenilikler, onları daha yaygın bir manzara haline getiriyor. Dönme gücü olarak mevcut rüzgarı almak için büyük türbinler kullanarak , türbin daha sonra elektrik üretmek için bir jeneratörü çevirebilir. 

Yüksek yatırım gerektirir ve rüzgar hızı da her seferinde aynı değildir, bu da güç üretimini etkiler. Bu, birçok kişiye ideal bir çözüm gibi görünse de, rüzgar çiftliklerinin gerçekliği, onu ideal bir seçim yapmayabilecek öngörülemeyen bir ekolojik etki ortaya çıkarmaya başlıyor.

3 – Jeotermal Enerji

jeotermal enerji
jeotermal enerji

Jeotermal enerji, bir konut birimi tarafından veya endüstriyel bir uygulama tarafından büyük ölçekte kullanılabilir. Antik çağlarda banyo yapmak ve mekan ısıtmak için kullanılmıştır. Jeotermal santraller, kullandıkları buharı ve suyu tekrar rezervuara pompalarlarsa, genellikle düşük emisyonlara sahiptir. 

Jeotermal enerji, yerin altından üretilen enerjidir. Temiz, sürdürülebilir ve çevre dostudur. Radyoaktif parçacıkların yavaş gecikmesi ile yer kabuğunun içinde sürekli olarak yüksek sıcaklıklar üretilir. Yerin altında bulunan sıcak kayalar, buhar üreten suyu ısıtır. Daha sonra buhar yakalanır ve bu da türbinleri hareket ettirmeye yardımcı olur. Dönen türbinler daha sonra jeneratörlere güç sağlar.

Jeotermal enerjinin en büyük dezavantajı, dünya genelinde sadece seçilmiş sahalarda üretilebilmesidir. Dünyadaki en büyük jeotermal enerji santrali grubu, Amerika Birleşik Devletleri Kaliforniya’da bir jeotermal alan olan The Geysers’da bulunmaktadır.

Diğer bir dezavantaj, yeraltı rezervuarlarının olmadığı yerlerde, jeotermal santraller oluşturmak, halihazırda jeolojik sıcak noktalar olarak kabul edilen alanlarda deprem riskini artırabilir.

4 – Hidrojen Enerjisi

hidrojen enerjisi
hidrojen enerjisi

Hidrojen su (H2O) ile birlikte bulunur ve yeryüzünde bulunan en yaygın elementtir. Su, hidrojenin üçte ikisini içerir ve diğer elementlerle kombinasyon halinde bulunabilir.

Ayrıldıktan sonra, elektrik üretmek için yakıt olarak kullanılabilir. Hidrojen muazzam bir enerji kaynağıdır ve gemilere, araçlara, evlere, endüstrilere ve roketlere güç sağlamak için bir yakıt kaynağı olarak kullanılabilir. Tamamen yenilenebilir, isteğe göre üretilebilir ve atmosfere toksik emisyon bırakmaz.

5- Gelgit Enerjisi

gelgit enerjisi

Gelgit enerjisi, gelen ve giden gelgitlerin kinetik enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için gelgitlerin yükselişini ve düşüşünü kullanır. Gelgit gücüyle enerji üretimi en çok kıyı bölgelerinde yaygındır. Gelgit enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından biridir ve gelgitler düşük hızdayken bile büyük enerji üretir.

Okyanusta su seviyesi yükseldiğinde, okyanusta ileri geri akan gelgitler üretilir. Gelgit enerjisi potansiyelinden yeterli gücü elde etmek için, yüksek gelgit irtifasının alçalan gelgitten en az beş metre (yaklaşık 16 fit) daha büyük olması gerekir.

Büyük yatırım ve sahaların sınırlı mevcudiyeti, gelgit enerjisinin dezavantajlarından birkaçıdır. Yüksek sivil inşaat ve yüksek elektrik alım tarifesi, gelgit enerji santrallerinin sermaye maliyetini çok yüksek kılmaktadır.

6 – Dalga Enerjisi

dalga enerjisi

Dalga enerjisi , okyanuslarda üretilen dalgalardan üretilir. Okyanus, ayın yerçekimi tarafından yönetildiğinden, gücünü kullanmak çekici bir seçenek haline geliyor. Dalga enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek için farklı teknikler, su yüzeyinin üzerinde veya hemen altında baraj benzeri yapılar veya okyanus tabanına bağlı cihazlarla incelenmiştir.

Dalga enerjisi yenilenebilir,  çevre dostudur  ve atmosfere zarar vermez. Birçok ülkenin kıyı bölgelerinde kullanılabilir ve bir ülkenin yakıt için yabancı ülkelere bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilir.

Dalga enerjisi üretmek deniz ekosistemine zarar verebilir ve ayrıca özel ve ticari gemiler için bir rahatsızlık kaynağı olabilir. Dalga boyuna oldukça bağımlıdır ve ayrıca görsel ve gürültü kirliliği kaynağı olabilir . Bu enerji aynı zamanda daha kuzey ve güney enlemlerinde bulunanlarla karşılaştırıldığında daha az yoğundur.

7 – Hidroelektrik Enerji

hidroelektrik enerjisi

Pek çok insanın bilmediği şey, dünyadaki şehir ve kasabaların çoğunun hidroenerjiye güvendiği ve geçtiğimiz yüzyılda sahip olduğudur. Ne zaman büyük bir baraj görseniz, bir yerdeki bir elektrik istasyonuna hidroelektrik sağlıyor. Suyun gücü , daha sonra kullanılan elektriği üretmek için jeneratörleri döndürmek için kullanılır. Çevreyi kirletmez, atık içermez, zehirli gazlar üretmez ve çevre dostudur.

Şu anda hidroelektrikle ilgili sorunlar barajların yaşlanmasıyla ilgili. Birçoğunun işlevsel ve güvenli kalması için büyük restorasyon çalışmalarına ihtiyacı var ve bu çok büyük meblağlara mal oluyor. Dünyanın içilebilir su kaynağındaki tahliye, ilçelerin kendilerine güç sağlayan suyu da tüketmeye ihtiyaç duymaları nedeniyle sorunlara neden oluyor.

8 – Biyokütle Enerjisi

biyokütle enerjisi

Biyokütle enerjisi  organik malzemeden üretilir ve dünya genelinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bitkilerde bulunan klorofil, fotosentez süreci ile havadaki karbondioksiti ve topraktaki suyu karbonhidratlara dönüştürerek güneş enerjisini yakalar. Bitkiler yakıldığında, su ve karbondioksit tekrar atmosfere salınır. 

Biyokütle genellikle ekinleri, bitkileri, ağaçları, bahçe kupürlerini, talaşları ve hayvan atıklarını içerir. Biyokütle enerjisi, evlerde ısıtma ve yemek pişirmek için ve endüstriyel üretimde yakıt olarak kullanılmaktadır.

Ancak, yakıt toplama angarya içeriyordu. Bu enerji türü, atmosfere büyük miktarda karbondioksit üretir. Yeterli havalandırmanın olmaması durumunda kapalı alanda yemek pişirirken gübre gibi yakıtlar ciddi sağlık tehlikesi olan hava kirliliğine neden olur. Ayrıca, biyokütlenin sürdürülebilir olmayan ve verimsiz kullanımı, bitki örtüsünün yok olmasına ve dolayısıyla çevrenin bozulmasına yol açmaktadır.

9 – Nükleer Enerji

nükleer enerji

Nükleer enerji , kullanımının ne kadar güvenli olduğu ve ürettiği atıkları hesaba kattığınızda gerçekten enerji verimli olup olmadığı konusunda büyük bir tartışma konusu olmaya devam ederken , gerçek şu ki, en büyük yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olmaya devam ediyor. dünya için kullanılabilir. 

Enerji belirli bir nükleer yoluyla oluşturulur sonra toplanır ve güç jeneratörleri için kullanılan reaksiyonun. Hemen hemen her ülkede nükleer jeneratörler olsa da, bilim adamları atık için güvenlik ve bertaraf sorunlarını çözmeye çalışırken, kullanımları veya inşaları konusunda moratoryumlar var  .

Nükleer enerji, atomları ısı ve nihayetinde elektrik yaratmak için bölünen (nükleer fisyon adı verilen bir süreçle) yenilenemez bir enerji kaynağı olan uranyumdan üretilir. Bilim adamları, uranyumun milyarlarca yıl önce yıldızların oluşmasıyla yaratıldığını düşünüyor. Uranyum yerkabuğunda bulunur, ancak çoğunun madenciliği ve nükleer santraller için yakıt olarak işlenmesi çok zor veya çok pahalıdır.

Gelecekte nükleer enerji, uranyumdan elde edilen enerji miktarının yaklaşık 60 katını kullanarak hızlı nötron reaktörlerinden faydalanmakla kalmayacak, aynı zamanda daha bol bulunan bir element olan toryumun yakıt olarak potansiyel kullanımının önünü açacak. Şimdi, bir atıktan biraz daha fazlası olarak görülen yaklaşık 1,5 milyon tonluk tükenmiş uranyum, bir yakıt kaynağı haline geliyor. 

Aslında, çalıştıkça kendi yakıt kaynaklarını ‘yenileyecekler’. Olası sonuç, hızlı nötron reaktörleri için mevcut yakıt kaynağının o kadar bol olmasıdır ki, yakıt kaynağının önemli ölçüde tükenmesi, pratik koşullar altında neredeyse imkansızdır.

10 – Fosil Yakıtlar (Kömür, Petrol ve Doğal Gaz)

fosil yakıtlar

Çoğu insan farklı enerji kaynakları hakkında konuştuğunda, seçenekler olarak doğal gaz, kömür ve petrolü listeler – bunların hepsi fosil yakıtlardan elde edilen enerji kaynaklarından yalnızca biri olarak kabul edilir. Fosil yakıtlar  , başta kömür ve petrol olmak üzere dünyanın çoğu için güç sağlar. 

Yağ, en çok kullanılanı benzin olmak üzere birçok ürüne dönüştürülür. Doğal gaz daha yaygın hale gelmeye başlıyor, ancak sokaklarda giderek daha fazla doğal gazla çalışan araçlar görünmesine rağmen daha çok ısıtma uygulamaları için kullanılıyor. 

Fosil yakıtlarla ilgili sorun iki yönlüdür. Fosil yakıta ulaşmak ve onu kullanıma dönüştürmek , çevrenin ağır tahribatı ve  kirliliği olmalıdır . Fosil yakıt rezervleri de sınırlıdır ve temel tüketim oranı göz önüne alındığında yalnızca 100 yıl daha dayanmayı beklemektedir.

Bu farklı enerji kaynaklarından hangisinin en iyi kullanılacağını belirlemek kolay değildir. Hepsinin iyi ve kötü yönleri var. Her güç türünün savunucuları kendilerininkinin en iyisi olduğunu öne sürerken, gerçek şu ki, hepsi kusurlu. Olması gereken, enerjiyi nasıl tükettiğimizi değiştirmek ve bu kaynaklardan hangisinden beslendiğimiz arasında bir denge oluşturmak için ortak bir çabadır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz
Lütfen isminizi yazınız